zum Inhalt springen

Deutsch-Türkische Rechtswissenschaftler e.V. (D.T.R.)

 

Ein Verein von Studenten für Studenten der Deutsch-Türkischen Rechtswissenschaften, eine Initiative: Der im Jahre 2016 gegründete Deutsch-Türkische Rechtswissenschaftler e.V. ist insbesondere darauf angelegt, Studenten im Studium zu begleiten und den interkulturellen Dialog - mit dem Schwerpunkt der Rechtswissenschaften - zwischen den beiden Staaten Deutschland und der Türkei zu fördern.

Türk-Alman Hukuk Derneği, öğrenciler tarafından öğrenciler için kurulan bir dernek: 2016 yılında kurulan D.T.R e.V. öncelikli olarak üniversitelilerin eğitimleri boyunca onlara eşlik etmeye odaklı ve bunun yanında Türkiye ve Almanya arasında ki kültürel dialoğu - hukuk konusunda ağırlaşarak - geliştirmeyi gaye edindi.

Was bieten wir an?

Zweck dieser ist nicht nur den Studieneinstieg in das binationale Bachelorprogramm zu erleichtern, sondern auch eine Plattform darzubieten, auf derer sich neue Kontakte konstituieren und Freundschaften etablieren können.

Das von unserer Seite aus eingeführte Mentorenprogramm, die kooperativen Veranstaltungen zwischen den binationalen Studiengängen der Rechtswissenschaft an unserer Universität, wären nur einige Beispiele.

Sadece öğrencilerin binasiyonal lisans programına girişimini kolaylaştırmaya dayanık değil, aynı zamanda yeni arkadaşlıkların kurulabileceği ve öğrencilerin iletişime geçebilecekleri bir platform kurmayı hedefledik.


Derneğimiz tarafından hayata geçirilen „Mentor“programı veyahutta  Köln Üniversitesindeki diğer binasyonal lisans programları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çeşitli toplantılar bunlardan sadece bir kaçı.

1 / 9
  • Der 8. und 7. Jahrgang
  • Der 7. und 6. Jahrgang
  • Der 6. und 5. Jahrgang
  • Der 5. und 4. Jahrgang
  • Weihnachtsfeier der binationalen Studiengänge 2019
  • und 2018

Lehrreiche und ..

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit den Dozenten und Studierenden unserer Partneruniversität Altınbaş werden gesellschaftswichtige Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen angeboten, die aktuellen und rechtlichen Charakter haben.

Altınbaş Üniversitesi'nin öğrenci ve Doçentleri ile yakın temas ve işbirliği içinde bulunmamız, güncel, hukuki ve toplumsal öneme sahip konuları seminer ve tartışma podyumları olarak öğrencilerimize sunabilmemizi sağlıyor.

1 / 4

.. gesellschaftsrelevante Veranstaltungen sowie

Weiterhin ermöglichen wir den Studenten einen Einblick in das juristische Berufsleben, indem wir sowohl akademische Dialoge über rechtlich relevante als auch binationale Themen bezüglich der Türkei organisieren, Ausflüge arrangieren und uns mit Großkanzleien in Verbindung setzen.

Bunları ele alarak öğrencilerimizin hukuk dünyasına dair farklı görüş ve bilgilere sahip olmasını sağlayacak akademik organizasyonlar, geziler düzenliyoruz ve sektördeki büyük hukuk firmaları ile bağlantılar kuruyoruz. 

1 / 10

Einblicke in das juristische Berufsleben.

Auch zukünftig erhoffen wir uns, unseren Studenten Gelegenheiten anzubieten, sich akademisch mit binationalen Themen auseinandersetzen und ihnen weiterhin Einblicke in die juristische Welt geben zu können.

Gelecekte de öğrencilerimize akademik konularla ilgilenebilmeleri ve hukuk dünyasına dair bir bakış açısı yakalayabilmeleri için fırsatlar sunabilmeyi umut ediyoruz .

1 / 5