skip to content

German-Turkish Lawyers e.V. (D.T.R.)

An association by students for students of German-Turkish law, an initiative: Founded in 2016, the German-Turkish Lawyers' Association (Deutsch-Türkischer Rechtswissenschaftler e.V.) is particularly designed to accompany students in their studies and to promote intercultural dialogue - with a focus on law - between the two states of Germany and Turkey.

Türk-Alman Hukuk Derneği, öğrenciler tarafından öğrenciler için kurulan bir dernek: 2016 yılında kurulan D.T.R e.V. öncelikli olarak üniversitelilerin eğitimleri boyunca onlara eşlik etmeye odaklı ve bunun yanında Türkiye ve Almanya arasında ki kültürel dialoğu - hukuk konusunda ağırlaşarak - geliştirmeyi gaye edindi.

 

What do we offer?

The purpose of this is not only to make it easier to enter the binational Bachelor's programme, but also to provide a platform on which new contacts can be formed and friendships established.
The mentoring programme introduced from our side, the cooperative events between the binational law degree programmes at our university, would be just a few examples.

Sadece öğrencilerin binasiyonal lisans programına girişimini kolaylaştırmaya dayanık değil, aynı zamanda yeni arkadaşlıkların kurulabileceği ve öğrencilerin iletişime geçebilecekleri bir platform kurmayı hedefledik.


Derneğimiz tarafından hayata geçirilen „Mentor“programı veyahutta  Köln Üniversitesindeki diğer binasyonal lisans programları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çeşitli toplantılar bunlardan sadece bir kaçı.

1 / 9
  • The 8th and 7th year
  • The 7th and 6th year
  • The 6th and 5th year
  • The 5th and 4th year
  • Christmas party of the bi-national degree programmes 2019
  • and 2018

Educational and ...

Through our close cooperation with the lecturers and students of our partner university Altınbaş, socially important lectures and discussion events are offered that are of a current and legal nature.

 

Altınbaş Üniversitesi'nin öğrenci ve Doçentleri ile yakın temas ve işbirliği içinde bulunmamız, güncel, hukuki ve toplumsal öneme sahip konuları seminer ve tartışma podyumları olarak öğrencilerimize sunabilmemizi sağlıyor.

1 / 4

... socially relevant events, as well as

Furthermore, we provide students with an insight into the legal profession by organising academic dialogues on both legally relevant and bi-national issues concerning Turkey, arranging trips and liaising with major law firms.

Bunları ele alarak öğrencilerimizin hukuk dünyasına dair farklı görüş ve bilgilere sahip olmasını sağlayacak akademik organizasyonlar, geziler düzenliyoruz ve sektördeki büyük hukuk firmaları ile bağlantılar kuruyoruz. 

1 / 10

Insights into the legal profession.

In the future, we hope to continue to provide opportunities for our students to engage academically with binational issues and to continue to give them insights into the legal world.

Gelecekte de öğrencilerimize akademik konularla ilgilenebilmeleri ve hukuk dünyasına dair bir bakış açısı yakalayabilmeleri için fırsatlar sunabilmeyi umut ediyoruz .

1 / 5

Contact

Events / Dates